tel. 733 383 331

Kategorie

Producenci

Slideshow

Reklamacja

Reklamacja

1.       Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.

2.       Reklamacja powinna zawierać:

a)      dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,

b)     oznaczenie przedmiotu reklamacji,

c)      okres czasu, którego reklamacja dotyczy,

d)     okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

3.        Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:

a)      wymiany towaru na nowy,

b)     naprawy wadliwego towaru,

c)      obniżenia ceny,

d)     o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.

4.       Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli było by to niemożliwe lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować obniżenie ceny. 

5.       Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia. 

6.       Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz zmiany swojego roszczenia z wymiany Towaru na naprawę i odwrotnie. 

7.       Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.


Formularz zgłoszenia reklamacji (do pobrania):