tel. 733 383 331

Kategorie

Producenci

Slideshow

Odbiór paczki

Paczka wysłana przez firmę Inter Instal zawsze jest prawidłowo zapakowana oraz oklejona taśmą samoprzylepną z logo firmy:

 

Przy dostarczeniu przesyłki, w obecności kuriera, prosimy o dokładne sprawdzenie stanu paczki. Jeżeli wygląd zewnętrzny paczki nie budzi zastrzeżeń, w obecności kuriera otwórz paczkę i dokładnie sprawdź jej zawartość.

W przypadku, gdy przesyłka jest zniszczona lub niekompletna, prosimy zgłosić to kurierowi i spisać protokół reklamacyjny dokładnie opisując jak uszkodzona jest przesyłka. Pamiętaj, że kurier ma obowiązek spisać protokół reklamacyjny!

Procedura zgłoszenia wadliwej przesyłki:

1.  Kupujący powinien sprawdzić paczkę w obecności kuriera pod względem jej zawartości, ewentualnych uszkodzeń oraz zgodności z zamówieniem,

2.  Jeżeli przesyłka nie budzi zastrzeżeń, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i dokładnie sprawdzić jej zawartość. Gdy przesyłka okazuje się być prawidłowa, kurier odjeżdża i poniższe informacje nas nie dotyczą,

3.  W przypadku gdy przesyłka okazała się być zniszczona lub niekompletna prosimy zgłosić to kurierowi i spisać protokół reklamacyjny,

4. Kurier dokładnie opisuje sposób zapakowania paczki, jej uszkodzenie itp. Należy pamiętać aby wpisana data i godzina zgłoszenia szkody oraz data i godzina odbioru paczki przez Kupującego były takie same (każde opóźnienie działa na niekorzyść Kupującego), ponadto trzeba zwrócić uwagę aby w protokole znalazła się informacja o zgłoszeniu szkody „Przy odbiorze”. Pod wypełnionym protokołem podpisuje się kurier oraz Kupujący, wystawane są dwa egzemplarze protokołu po jednym dla odbiorcy oraz kuriera.
Jeżeli kurier nie posiada wymaganego protokołu szkody, powinien spisać oświadczenie podpisane przez siebie i zostawić je u odbiorcy paczki. Następnie obie strony muszą uzgodnić termin kiedy kurier dostarczy właściwy druk protokołu reklamacyjnego w celu jego wypełnienia.
Kurier powinien wpisać na liście przewozowym adnotację, że przesyłka była uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem i że dokonano spisania protokołu reklamacyjnego,

5. Kupujący powinien się skontaktować ze Sprzedawcą drogą mailową opisując dokładnie całe zajście i propozycję rozwiązania problemu (żądanie/ roszczenie).

6. Następnie pracownik firmy Inter Instal skontaktuje się z Kupującym w celu rozwiązania problemu.